درباره ما

با سلام خدمت تمامی مهندسان کشور عزیزم ایران

این فروشگاه با هدف پیشرفت علمی و رونق هرچه بیشتر تمامی علوم مربوط به ساختمان تشکیل شده است و وظیفه خودم میدونم که به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ مهندسان محترم کشورم انجام وظیفه نموده و بتوانم نقشی هر چند جزئی در این حیطه ایفا کنم